top of page

Abonnementbetingelser

Last updated: 14/1-2022

1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR

 

1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter "Vilkår") tiltrædes ved at afkrydse "Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår" på bestillingsformularen, ved at anvende Applikationen og gælder mellem Mi Cuerpo/Min Krop, CVR-nummer 38173472, Godthåbsvej 7.b, 3060 Espergærde (herefter "Mi Cuerpo/Min Krop") og kunden (herefter "Kunden"). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse Vilkår på vegne af Kunden.

2. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING

2.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

2.2 Første faktureringsperiode løber fra fastsat startdato og et år frem.

3. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE

3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende Applikationen.

3.2 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden, og Applikationen og dens indhold må ikke benyttes af andre end Kunden.

3.3 Kunden er ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand.

3.4 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade Mi Cuerpo/Min Krops navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

4.1 De til enhver tid gældende priser kan findes på Mi Cuerpo/Min Krops hjemmeside og kan ændres med en måneds varsel. Det samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler. Alle priser er ekskl. moms.

4.2 Kunden modtager kvittering for abonnementet på den opgivne e-mail.

5. OPHØR

5.1 Kunden kan i Applikationen opsige abonnementet.

5.2 Mi Cuerpo/Min Krop kan opsige abonnementet med 6 måneders varsel, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår.

6. FORTRYDELSESRET

6.1 Der er ikke fortrydelsesret, og der refunderes ikke penge efter abonnementstilmelding.

7. ÆNDRINGER

7.1 Mi Cuerpo/Min Krop er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. Mi Cuerpo/Min Krop er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel.

8. RETTIGHEDER

8.1 Applikationens indhold, undtagen Kundedata, er beskyttet af ophavsret. 

9. VILKÅRSÆNDRINGER

9.1 Mi Cuerpo/Min Krop er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på Mi Cuerpo/Min Krops hjemmeside. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

9.2 Disse Vilkår er undergivet dansk ret.

10. PERSONDATA

10.1 Se vores persondatapolitik.

11 GYLDIGHED

11.1 Disse Vilkår er gyldige fra d. 14. januar 2022 og erstatter tidligere vilkår.

bottom of page